Stray-AFP heeft voor 2017 een ontheffing terugplaatsing verwilderde katten (FFW)

Zwerfkatten Nederland is grote voorstander van de TNR methode. Hierbij worden katten gevangen, vervolgens geneutraliseerd en geënt en vervolgens na herstel teruggeplaatst op de plek waar de dieren gevangen zijn. Om de dieren weer terug te plaatsen op de plek waar ze gevangen zijn is echter een ontheffing nodig (artikel 75 Flora en Faunawet). Momenteel heeft…