Reactie Staatssecretaris aan de 2e kamer op “Zienswijze vat op de Zwerfkat” van RDA

De Raad van Dierenaangelegenheden heeft mede naar aanleiding van het onderzoek van WUR en Stray-AFP een advies geschreven over de zwerfkatten in Nederland. In dit advies werden de aanbevelingen uit het WUR rapport maar deels overgenomen en het advies spitste zich voornamelijk toe op gezondheidsrisico’s voor burgers door loslopende (zwerf)katten. Inmiddels heeft de staatssecretaris van economische…