Persbericht PvdD: Zuid-Holland betaalt voor vangen steriliseren en weer uitzetten verwilderde en zwerfkatten

Den Haag, 23 februari 2018 –De provincie Zuid-Holland trekt 50.000 euro uit voor het vangen, neutraliseren en weer uitzetten van verwilderde katten en zwerfkatten. Dit gebeurt op voorstel van de Partij voor de Dieren. Die partij is zeer verheugd dat haar voorstel is aangenomen. Via het vangen, neutraliseren en weer uitzetten van verwilderde katten en…

Reactie Staatssecretaris aan de 2e kamer op “Zienswijze vat op de Zwerfkat” van RDA

De Raad van Dierenaangelegenheden heeft mede naar aanleiding van het onderzoek van WUR en Stray-AFP een advies geschreven over de zwerfkatten in Nederland. In dit advies werden de aanbevelingen uit het WUR rapport maar deels overgenomen en het advies spitste zich voornamelijk toe op gezondheidsrisico’s voor burgers door loslopende (zwerf)katten. Inmiddels heeft de staatssecretaris van economische…

Stray-AFP heeft voor 2017 een ontheffing terugplaatsing verwilderde katten (FFW)

Zwerfkatten Nederland is grote voorstander van de TNR methode. Hierbij worden katten gevangen, vervolgens geneutraliseerd en geënt en vervolgens na herstel teruggeplaatst op de plek waar de dieren gevangen zijn. Om de dieren weer terug te plaatsen op de plek waar ze gevangen zijn is echter een ontheffing nodig (artikel 75 Flora en Faunawet). Momenteel heeft…

De zwerfkat duurzaam en diervriendelijk uit Nederland: Alle hens aan dek!!!

Nederland kent geen rondzwervende  populaties van zwerfhonden meer. Dankzij samenwerking van dierenorganisaties (asiels, Dierenbescherming, Hondenbescherming) en overheden worden honden die gedumpt worden of van huis weglopen direct opgevangen en wordt er een (nieuwe) eigenaar voor ze gezocht. Zwerfkatten zijn er nog in grote getale in Nederland. Zwerfkatten kunnen zich makkelijker verbergen en omdat er veel vruchtbare…

Zwerfdieren Festival 2 juli op het Erkemederstrand

Initiatiefnemer van het ZwerfkattenNLproject (Stray-AFP) organiseert op 2 juli aanstaande het Zwerfdieren Festival. Eigenlijk had dit festival op 28 maart hebben moeten plaatsvinden maar is helaas door het slechte weer afgelast. Dankzij de gastvrijheid van de Erkemeder Hondendag is het toch mogelijk om dit festival te vieren dit jaar. Het Zwerfdieren Festival heeft tot doel…