Regelmatig wordt ons gevraagd hoeveel zwerfkatten er in Nederland leven. Het exacte antwoord op deze vraag is helaas niet te geven. Dit komt omdat organisaties die zwerfkatten (op)vangen niet altijd een administratie bijhielden. Ook wordt de definitie van zwerfkat regelmatig verschillend geïnterpreteerd. Zo kan het gebeuren dat huiskatten die even de weg kwijt zijn, worden aangemerkt als zwerfkat.

Omdat het aantal zwerfkatten van invloed is op het te voeren beleid is het van groot belang om exact te weten hoeveel zwerfkatten in Nederland leven.

Om die reden is het voeren van een goede administratie essentieel om informatie te vergaren en met overheden tot goed beleid te komen. Inmiddels heeft Stray-AFP een uitzetvergunning voor de meeste provincies en werkt een groot aantal van de TNR zwerfkattenorganisaties onder deze vergunning.  Hierdoor wordt er een centrale administratie bijgehouden en ontstaat er langzaam een beeld  hoeveel katten er  opgevangen, geneutraliseerd, teruggeplaatst, gesocialiseerd of herplaatst worden.

Organisaties die gebruik willen maken van de  ontheffing kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@zwerfkatten-nederland.nl.