Naast huiskatten leven er in Nederland zwerfkatten. Een zwerfkat is een kat die buitenshuis leeft zonder een aantoonbare eigenaar. Een zwerfkat houdt zich op in bewoonde gebieden, bij bedrijven, bij boerderijen of in de natuur. Een zwerfkat kan zowel een verdwaalde huiskat zijn, die al een tijd buiten leeft, als een in het wild geboren kat.

Hieronder ziet u een onderverdeling ten aanzien van schuwheid:

  1. Huiskat – tam
  2. Sociale zwerfkat – tam
  3. Verwilderde zwerfkat – schuw, maar te resocialiseren
  4. Wilde zwerfkat – blijvend schuw, niet te socialiseren
  5. Wilde kat –De wilde kat (Felis silvestris) is een roofdier uit de katachtigen-familie (Felidae). De wilde kat is in Nederland verdwenen door ontbossing en klimaatsverandering sinds de eerste eeuw na Christus.

Zwerfkatten leven vaak in de buurt van mensen omdat ze daar genoeg voedsel en schuilplekken kunnen vinden. De oorzaak van zwerfkatten ligt bij de mens. Het feit dat mensen katten nemen als huisdier en ze niet neutraliseren, betekent dat er veel kittens geboren worden.  In een groep zwerfkatten kunnen vijf vruchtbare poezen in drie jaar tijd wel duizend nakomelingen krijgen.Helaas met als gevolg dat zwerfkatten vergiftigd, afgeschoten of op een andere manier omgebracht worden.