Definities

Definitie van een zwerfkat:

Een kat die meerdere malen buiten gezien is en na omgevingsonderzoek geen aanwijsbare tekenen van een eigenaar heeft

Definitie van neutraliseren:

Het onvruchtbaar maken van katers en poezen. In de volksmond wordt hiervoor de term steriliseren gebruikt. De juiste veterinaire benaming is castreren. Om verwarring te voorkomen pleitten wij voor het gebruik van de term neutralisatie

Definitie van TNR:

Het vangen, neutraliseren (castreren), terugzetten en monitoren van zwerfkatten met het doel om de kattenpopulatie – en daarmee het zwerfkattenleed – te verminderen

Interessante links

Als de kat van huis is. Onderzoek naar stand van zaken van Nederlandse zwerfkat – WUR 2015

Vat op de zwerfkat – Raad voor Dierenaangelegenheden 2016

Katten in de Nederlandse natuur – Anna Steen 2016

Onderzoek verwilderde katten Texel door studenten – Boswachtersblog 2016

Beleidsnota Texel opvang zwerfdieren – Beleidsnota Texel 2012

Onderzoeksplan verwilderde katten Texel -Jasja Dekker 2016