Nederland kent grote aantallen zwerfkatten. Veel van deze zwerfkatten worden ondanks protest van dierenorganisaties en burgers afgeschoten of geëuthanaseerd. De vele organisaties die betrokken zijn bij het zwerfkattenprobleem kunnen door samenwerking eenvoudig zorgen voor een diervriendelijke terugdringing van het aantal zwerfkatten.
In 2014 heeft Stray AFP de WUR opdracht gegeven voor een onderzoek naar de situatie van zwerfkatten in Nederland. Hier is het rapport “Als de kat van huis is….Zwerfkatten in Nederland, een inventarisatie” uit voor gekomen. Op basis van dit rapport heeft Stray-AFP het initiatief genomen om met betrokken zwerfkatten organisaties een project uit te rollen om op een diervriendelijke manier het aantal zwerfkatten terug te dringen en daarmee het zwerfkattenleed te verminderen.
Speerpunten van Zwerfkatten Nederland
  • Bij de overheid de voordelen van chip- en registratieplicht promoten
  • Regionale TNR projecten
  • Realisatie van een gedegen administratie voor TNR activiteiten
  • Realisatie van een overzicht van organisaties die TNR voor zwerfkatten verzorgen
  • Campagnes over verantwoord katten eigenaarschap en het belang van neutralisatie van huiskatten
  • Betrekken van gemeenten en provincies bij het zwerfkattenprobleem

Wilt u zich als zwerfkattenorganisatie aanmelden bij dit samenwerkingsverband? Klik dan hier.

Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren? Stuur dan een mail met uw motivatie naar info@zwerfkatten-nederland.nl

Wilt u een zwerfkat melden? Klik dan hier en zoek een adres bij u in de buurt

Hebt u een vraag? Mail dan naar info@zwerfkatten-nederland.nl

IMG_20131209_160309