TNR is een Engelse naam en betekent letterlijk:

  • T van Trap, het vangen
  • N van neuter wat castreren betekent. Castreren heeft een veterinaire betekenis van het weghalen van het geslachtsapparaat bij zowel de mannelijke als de vrouwelijke dieren. De term castreren heeft in de volksmond echter een betekenis van het onvruchtbaar maken of weghalen van de testikels van mannelijke dieren. In de volksmond wordt de term steriliseren gebruikt voor het onvruchtbaar maken of weghalen van de baarmoeder en eileiders van vrouwelijke dieren. De medische of veterinaire term steriliseren betekent echter slechts het onvruchtbaar maken door onderbreking van de zaadleiders of eileiders van mens of dier. Hierbij blijven alle tekenen van de voortplantingscyclus in tact (krols worden, sproeien, vechtgedrag van katers om de poezen etc.). Daarom wordt de term neutraliseren geïntroduceerd en gehanteerd, om deze spraakverwarring te voorkomen. Met de term geneutraliseerd worden gecastreerde katers en poezen bedoeld.
  • R van release of return. Release houdt in dat de kat letterlijk na neutralisatie wordt losgelaten en daarmee het proces geëindigd. Return houdt in dat er sprake is van het in de gaten blijven houden van de kat of kattenkolonie – het zogenaamde monitoren. De stuurgroep Zwerfkattenarm Nederland ziet het monitoren als onlosmakelijk onderdeel van een TNR-project. Om dit apart te benadrukken, wordt in de definitie van TNR de monitoring toegevoegd omdat dit onderdeel van een TNR-project ervoor zorgt dat de kattenpopulatie ook daadwerkelijk verminderd in de tijd, door het signaleren van nieuwe dieren die geneutraliseerd worden.
  • Zwerfkatten Nederland pleit ervoor om zwerfkattenpopulaties te monitoren en eventueel bij te voeren (C van care). Wanneer de katten teruggezet zijn in de populatie is het van groot belang om te blijven monitoren zodat nieuwe katten meteen gevangen worden en weer geneutraliseerd kunnen worden. Daarbij kan het zijn dat bijvoeren van de populatie voorkomt dat katten weer verder gaan zwerven of dat katten overlast gaan veroorzaken doordat ze voor hun voedsel gaan jagen of in afval gaan rotzooien.
  • Zwerfkatten Nederland heeft samen met betrokken organisaties een landelijk handboek geschreven over TNR. Dit handboek bespreekt organisatorische, praktische en veterinaire aspecten van TNR. Klik hier om het handboek up te loaden

Alle bij Zwerfkatten Nederland betrokken organisaties zijn grote voorstanders van TNR. Dit is bewezen de meest effectieve manier om zwerfdierenpopulaties diervriendelijk te verkleinen. Het is echter van groot beland dat katteneigenaren hun katten neutraliseren zodat deze dieren niet op onbewaakte ogenblikken voor allerlei ongewenste nesten kunnen zorgen. Onze asiels zitten vol met katten en op straat lopen er ook te veel verwaarloosde en verwilderde katten rond!!

Vroegneutralisatie en prepuberale neutralisatie

Om zwerfkattenaanwas te voorkomen worden wilde zwerfkatten gevangen en geneutraliseerd. Poezen en katers zijn al heel vroeg vruchtbaar en het vangen van zwerfkatten is tijdrovend voor de mensen en stressvol voor de katten.

Wanneer de kittens weer op straat gezet worden is het raadzaam om de dieren op jonge leeftijd te neutraliseren. Dit heet ook wel vroegneutralisatie. De meeste zwerfkattenorganisaties houden kittens echter tot een leeftijd van ca. 4 maanden in de opvang of in gastgezinnen om ze te socialiseren (kittens worden eigenlijk nooit terug op straat gezet) waarna er een permanent huis voor ze wordt gezocht. In dat geval is logisch om te wachten met neutralisatie tot 4 maanden. Dit wordt ook wel prepuberale neutralisatie genoemd.

Klik op de link om een informatief filmpje over vroegneutralisatie bij kittens te bekijken.

vangactie SZRmedisch foto Carien Radstake 1451