De TNR methode is een beproefde en diervriendelijke methode. Hierbij worden katten gevangen, vervolgens geneutraliseerd en geënt en vervolgens na herstel teruggeplaatst op de plek waar de dieren gevangen zijn. Om de dieren weer terug te plaatsen op de plek waar ze gevangen zijn is echter een ontheffing nodig (Wet natuurbescherming ontheffing artikel 3.34 voor het uitzetten van verwilderde huiskatten).

Sinds 2018 worden ontheffingen afgegeven door de provincies, Stray-AFP (initiator van Zwerfkatten Nederland) heeft bij alle provincies ontheffingen aangevraagd en van de meeste provincies ook ontvangen. Zwerfkattenorganisaties kunnen meeliften op de ontheffing van Stray-AFP.. De organisatie dient dan wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Er wordt gehandeld conform de gedragscode TNRC van Zwerfkatten Nederland, omschreven in het Zwerfkatten Nederland TNR-handboek, zoals dat beschikbaar is via http://zwerfkatten-nederland.nl;
  • De gemachtigde houdt het aantal met TNRC behandelde katten bij, en geeft deze cijfers door aan Stray-AFP,  e.e.a. ten behoeve van onderzoek naar de landelijke stand van zwerfkatten in Nederland alsmede gezien de door ontheffing houder beoogde verlenging van onderhavige ontheffing;
  • De gemachtigde dient deze machtiging tijdens het terugplaatsen van zwerfkatten bij zich te dragen en in voorkomende situaties te kunnen tonen, waarbij deze machtiging alleen geldig is in combinatie met het op dezelfde wijze beschikbaar hebben van een kopie van de ontheffing (Wet natuurbescherming ontheffing artikel 3.34 voor het uitzetten van verwilderde huiskatten)

Meer info: stuur een mail naar info@stray-afp.org

 

SZRvangactie loslaten 2