Er zijn verschillende regels en wetten voor huiskatten en zwerfkatten en verwilderde katten.

Huiskatten

De Huiskat valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Veel huiskatten zwerven rond in tuinen, parken en buitengebieden.  Lang niet alle huiskatten zijn te herkennen aan riempjes, bandjes of tatoeages. Aan de buitenkant is dus niet direct te zien of het om een huiskat gaat en vaak kan de eigenaar ook niet op zijn verantwoordelijkheid aangesproken worden.

Het is in Nederland niet verplicht om katten te chippen en ze te registreren. Dit maakt het terugvinden van een huiskat die aan de wandel is gegaan dan ook lastig. Ook kunnen de eigenaren die niet goed voor hun dier zorgen niet aangesproken worden.

Sociale zwerfkatten 
Een zwervende kat die te benaderen is, kan opgevangen worden door het asiel in de omgeving. Voor dit type kat kan de Dierenambulance gebeld worden. Daar worden de dieren enkele weken in het asiel gehouden om te kijken of de eigenaar zich meldt. De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van deze dieren, omdat zwerfkatten wettelijk gezien vallen onder de afdeling “gevonden voorwerpen” (NBWS, boek 5 art. 8 lid 3). 

Verwilderde zwerfkatten 
Een verwilderde kat heeft doorgaans geen eigenaar. Hij is schuw maar kan nog wel gesocialiseerd worden. Dierenambulances zullen in de regel niet uitrijden voor dit type kat omdat hij moeilijk te vangen is. Deze katten worden echter wel opgevangen door organisaties die gespecialiseerd zijn in zwerfkatten. Omdat de dieren schuw zijn is het voor een leek moeilijk te beoordelen of deze kat nog te socialiseren en te plaatsen is. Ook hier is het deskundig oordeel van een zwerfkattenorganisatie nodig. Heeft u een kat in uw omgeving die niet benaderbaar is dan kunt u hier een organisatie in uw omgeving zoeken waarmee u contact kunt opnemen

Wilde katten

De wilde kat valt onder de categorie schadelijk wild en is in principe vogelvrij. Buiten de bebouwde kom kan er onder bepaalde voorwaarden op gejaagd worden.De verantwoordelijkheid voor de gemeente ligt hier primair op het vlak van bestrijding van overlast.

Alle betrokken partijen van Zwerfkatten Nederland zijn ervan overtuigd dat het aantal (wilde) zwerfkatten op een diervriendelijke wijze gereduceerd kan worden door TNR in combinatie met educatie.

Zwerfkatten Nederland is van mening dat het afschieten/ euthanaseren van zwerfkatten ten alle tijden onnodig en wreed is.

Ook voor dit type kat geldt dat hierbij de hulp ingeroepen moet worden van gespecialiseerde zwerfkattenorganisaties. Deze zullen de populatie in kaart brengen, de dieren vangen, neutraliseren en vaccineren en de dieren uiteindelijk weer terugzetten op de plek waar ze gevangen zijn (TNR). Omdat deze dieren zich niet meer zullen kunnen voortplanten zal hun aantal gestaag verminderen. De zwerfkattenorganisatie zal de dieren in de gaten blijven houden en eventueel bijvoeren. Ook worden nieuwe dieren (die komen aanlopen) meteen gevangen en geneutraliseerd teruggeplaatst.

Regelgeving ten aanzien van TNR

Op dit moment kan het vangen en neutraliseren van zwerfkatten zonder probleem door de zwerfkattenorganisaties gedaan worden. Om de dieren weer terug te plaatsen op de plek waar ze gevangen zijn is echter een ontheffing nodig (Wet natuurbescherming ontheffing artikel 3.34 voor het uitzetten van verwilderde huiskatten). Deze ontheffing moet vanaf 2018 worden aangevraagd bij de provincie. Het is voor TNR organisaties mogelijk om  te werken onder de ontheffing van Stray-AFP, coördinator en initiator van Zwerfkatten Nederland. Voorwaarde is wel dat er gewerkt wordt volgens de eisen van de provincie en volgens de criteria opgesteld in de gedragscode TNR Zwerfkatten van Stray-AFP.

SZRopvang moederpoes met kitten 1